Ocasió – Màquina d’encolar

MÀQUINA D’ENCOLAR

Ocasio_encolar112

Model: Sarema
Tipus de corrent: 380 V
Disponibilitat: SI
Descripció: Màquina d’encolar semi-nova, pistola automàtica